Rastvori za hemodijalizu

Koncentrovani rastvori za hemodijalizu su vodeni rastvori elektrolita sa ili bez glukoze koji se koriste u procesu hemodijalize kod pacijenata kojima bubrezi nisu u funkciji.

U maju 2010. godine Alkaloid je dobio CE – sertifikat koji omogućava promet u Evropskoj uniji što potvrđuje visoki kvalitet proizvoda.

Rastvori za hemodijalizu spadaju u IIb klasu medicinskih sredstava, kategorija 10- Medicinska sredstva za jednokratnu upotrebu.

U Republici Srbije registrovani su:

1. AMINAL Tip: BC; BC-1,25; BC-1,50; BCD; BCD-1,25; BCD-1,50; - koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli
2. AMINAL Model: C; C-1,25; C-1,50; CD; CD-1,25; CD-1,50; CD/3; CD/3-1,25; CD/3-1,50; - koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli
3. AMINAL CD-Model: 0,50-1,25; 0,50/3-1,25; 0,75/3-1,25; 0,50-1,50; 0,50/3-1,50; 0,75/3-1,50 - koncentrovani rastvor za hemodijalizu, kiseli
4. AMINAL M- koncentrovani rastvor za hemodijalizu, alkalni
5. AlCart Bicarbonate catridge for hemodialysis- koncentrat za hemodijalizu, suvi