SLOVENIJA

Filijala Alkaloida AD Skopje koja radi na promociji Alkaloidovih proizvoda u Sloveniji.

KONTAKT

Telefon: + 386 1 3004 290
Faks : + 386 1 3004 291
e-mail: [email protected]
Kontakt osoba: Alma Bunic

ADRESA

ALKALOID - FARM d.о.о.
Slandrova ulica 4,
1231 Ljubljana – Crnuce, Ljubljana, Slovenija