Živko Mukaetov
Izvršni direktor / predsednik Upravnog odbora Alkaloid AD

U 2021. godini obeležen je jubilej 85-godišnjice postojanja kompanije Alkaloid. Taj jubilej razlikuje od svih prethodnih, budući da je nastupio u godini koja je i dalje bila u znaku pandemije, ali koja je bila obeležena i pretnjom od vojne i energetske krize, za koje smo smatrali da više ne mogu biti deo naše stvarnosti, a naročito ne u 21. veku. Rast cena energenata i transporta, nedostatak sirovina i ambalaže, neizvesnost plasmana i nedostupnost osnovnih proizvoda neminovno se odražavalo na opšte poslovanje.

U ovako neizvesnim vremenima, verujem da se svako od nas pita: Kako nastaviti dalje? Koliko će ovo potrajati? Period koji je pred nama budućim generacijama će verovatno pružiti odgovore na ova pitanja. Na ovom mestu i u ovom trenutku, jedino što nam je poznato jeste činjenica da se moramo osloniti na sopstvene resurse, sposobnosti i znanje. Moramo ostati na stazama koje smo moj tim i ja neprekidno ucrtavali tokom poslednjih 15 godina, a koje su takođe bile obeležene različitim kriznim događajima. U teškim vremenima, a naročito u vremenu sadašnje krize, kompanije zasigurno štede na troškovima marketinga i kroz smanjenje investicija. COVID, rat, inflacija, stagnacija i energetska neizvesnost, prouzrokuju stanje panike i dovode do radikalnih odluka. Okolnosti nisu nimalo jednostavne, podjednako za kompanije i za pojedince. Teška vremena nalažu i teške odluke, ali se iza svakog izazova krije i određena prilika.

REZULTATI

Uprkos svim objektivnim i subjektivnim izazovima tokom 2021. godine, Alkaloid je u svom poslovanju uspeo da ostvari pozitivne finansijske rezultate, jer je u svakodnevnom poslovanju ulagao izuzetne napore i sprovodio mere opreza. Ostvarili smo ukupnu konsolidovanu prodaju od 12.794.180.346 denara, što predstavlja porast od 5% u odnosu na 2020. godinu. Naša konsolidovana neto dobit iznosi 1.304.959.925 denara, što predstavlja rast od 12%. Prodaja od 35% ostvarena je na domaćem tržištu, dok je 65% predstavlja izvoz, od čega je 32% čini plasman na tržišta Jugoistočne Evrope, 19% na zapadnoevropska tržišta, 13% na tržište Rusije i ZND i dva odsto na ostala tržišta. Sa posebnim ponosom najavljujemo prve plasmane naših farmaceutskih proizvoda u Austriji, Portugalu i na Kipru, kao i prvi izvoz proizvoda iz našeg portfolia prozivoda Becutan na tržište Saudijske Arabije.

Od ukupnih plasmana, 88% je ostvareno u segmentu farmaceutskih proizvoda, 8% u kozmetici, 2% u botanici, a 2% u segmentu hemikalija.

BERZANSKO POSLOVANJE

Prema evidenciji Makedonske berze, akcije Alkaloida su se tokom 2021. godine ponovo nalazile među onima kojima se najviše trgovalo i koje su bile najlikvidnije. Alkaloid AD Skopje, kao jedna od vodećih kompanija na Makedonskoj berzi, učestvovao je u redovnom berzanskom poslovanju sa prometom od 845.002.973 denara, što predstavlja 15,35% ukupnog prometa ostvarenog na prvom zvaničnom tržištu Berze u 2021. godini. Cena akcije Alkaloida AD Skopje kretala se u rasponu od 13.300 denara do 18.501 denara, sa prosekom od 15.799,55 denara, što predstavlja rast od 29,8% prosečne cene akcije u odnosu na 2020. godinu.

Alkaloid je 2021. godine dobio prestižno priznanje Makedonske berze kao najtransparentnije listirano akcionarsko društvo u toku godine. Alkaloid je svom portfelju dodao još jedno priznanje „Akcija godine za 2021” koje je dodeljeno na osnovu rezultata istraživanja investitora, Makedonske berze i portala Faktor.

INVESTICIJE

Politika kompanije da kontinuirano investira nastavljena je i tokom 2021. Izdvojeno je 1.186.124.984 denara za povećanje i diversifikaciju proizvodnih kapaciteta, unapređenje tehnoloških procesa, proširenje laboratorijskih i skladišnih objekata i za nekoliko projekata u domenu energetske efikasnosti. Kako bismo zadovoljili dinamične zahteve naučnih disciplina kojima se bavimo, a u skladu sa kontinuiranim ulaganjem u obrazovanje, pustili smo u rad naš novi Centar za obrazovanje i obuku, koji u budućnosti planiramo da dodatno usavršavamo i širimo.

U službi obrazovanja budućih zdravstvenih radnika bile su i aktivnosti naše Fondacije Trajče Mukaetov, koja je tokom 2021. godine dodelila 40 novih stipendija studentima medicine i farmacije na državnom univerzitetu. Zadovoljstvo nam je što smo u proteklih 15 godina uzeli učešće u uspešnoj priči 579 stipendista. U ovom periodu uložili smo preko 117 miliona denara u stipendije Fondacije i u jednokratne premije za najuspešnije diplomce.

IZGLEDI ZA BUDUĆNOST

Angažovanje i zdravlje mladih generacija se tokom 2021. godine nalazila u središtu pažnje Alkaloida. Realizovali smo projekat „Beneficije za decu zaposlenih”, čiji je cilj usmeravanje mladih ka sportu i drugim vannastavnim aktivnostima. Osnovali smo Alkaloidov rukometni klub za potrebe sistemskog rada i oblikovanja budućih sportista. Najmlađi su bili u centru pažnje i u okviru aktivnosti na obeležavanju 85-godišnjice postojanja Alkaloida, koje je započelo humanitarnim video prilogom u kome se prenose poruke zahvalnosti, optimizma i empatije. Kroz ovaj projekat, Pedijatrijskoj klinici u Skoplju donirali smo iznos od 4.099.448 denara. Donacija je svečano uručena u Muzeju grada Skoplja, prilikom otvaranja retrospektivne izložbe o prošlosti Alkaloida, o našoj sadašnjosti i o najznačajnijim trenucima u istoriji kompanije.

Ova izložba svedoči o tome da je u proteklih 85 godina Alkaloid prošao kroz brojne izazove, ali da je ispoljio disciplinu, solidarnost, visok nivo empatije i posvećenosti kroz generacije svojih zaposlenih. Ljudski resursi su oduvek bili u središtu naše pažnje. I danas nam je cilj da izgradimo kompaniju zadovoljnih ljudi, koji svoj potencijal ulažu u zajednički uspeh, budući da se stvarni ugled jedne kompanije, njene vrednosti i kredibilitet ogledaju, pre svega, u organizacionoj kulturi i samim ljudima.