HRVATSKA

Filijala Alkaloida AD Skopje u Zagrebu, Hrvatska, koja radi marketing i prodaju Alkaloidovih proizvoda, a takođe i veleprodaju lokalnim distributerima u Hrvatskoj.

KONTAKT

Telefon: + 385 16 311 920
Faks: + 385 16 311 922
e-mail: [email protected]
Kontakt osoba: Maja Nojkova Belevska

ADRESA

CROATIA ALKALOID d.o.o.,
Slavonska avenija 6 A
10000 Zagreb, Croatia

KONTAKT

Telephone: + 385 1 5531 681
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
Kontakt osoba: Nikola Kolevski

ADRESA

ALKALOID LGL doo Zagreb
Ulica Grada Vukovara 226f
10000 Zagreb, Croatia