ALKALOID D.O.O. Vam se zahvaljuje na Vašem interesovanju za naše proizvode i za posetu našoj veb strani ili za Vašu komunikaciju sa nama preko e-pošte.

Posetom veb strane ALKALOID D.O.O., znači da ste pročitali sadržaj dokumenta o Politici privatnosti. Razgledanjem i upoznavanjem sa našom veb stranom i ovom Politikom privatnosti, Vi prihvatate i saglasni ste sa uslovima koji su predviđeni u istoj.

Informacije koje su na ovoj veb strani su javnog karaktera i njihov je cilj  da Vas informišu i ne mogu se smatrati javnom ponudom ili podsticanjem kupovine proizvoda, usluge ili akcije ALKALOID D.O.O. ili drugih povezanih entiteta niti trebaju služiti kao osnov donošenja odluka (uključujući i investiranje) od strane partnera i klijenata ALKALOID D.O.O..

I pored činjenice da ALKALOID D.O.O. ulaže sve napore da blagovremeno ažurira sve informacje na veb strani, kao i da eliminiše tehničke i faktičke grešake koje se povremeno mogu pojaviti, ALKALOID D.O.O. ne daje garancije niti izjave (eksplicitne ili implicitne) u vezi sa preciznošću, kompletnosti i relevantnosti bilo koje informacije koja je prezentovana na ovoj veb strani ili drugoj veb strani sa kojom Vas povezuje link sadržan na ovoj veb strani.

ALKALOID D.O.O. zadržava pravo   promene sadržaja i realizacije ove veb strane kao i da suspenduje ili u celini prekine njeno funkcionisanje u bilo koje vreme bez prethodnog obaveštenja mada to ne predstavlja obavezu da se ista periodično ažurira.

Percepcija o informacijama koje su sadržane na veb strani mogu zavisiti od više faktora uključujući i naučne, poslovne, ekonomske i finansijske. S obzirom na to, posetilac ove veb strane treba biti svestan u vezi sa rizicima koji su vezani za pogrešno tumačenje sadržanih informacija. Posetilac je saglasan da pristupanje i korišćenje ove veb strane, kao i bilo koje druge veb strane, preko linka koji je sadržan na ovoj veb strani uključujući i sadržaj, jeste njegov/njen vlastiti rizik. ALKALOID D.O.O. i svi ostali koji su učestvovali u stvaranju, realizaciji  i održavanju ove veb strane i linka koji je sadržan na ovoj veb strani do posetioca, neće se smatrati odgovornim za bilo kakvu direktnu, nenamernu, posledičnu ili kažnjivu štetu koja je naneta Vama, vašoj kompjuterskoj opremi ili drugoj imovini ili trećoj strani, zbog pristupanja, korišćenja ili nemogućnosti korišćenja ove veb strane ili strane koja je povezana sa ovom veb stranom.

Posetioci ne trebaju koristiti informacije na ovoj veb strani kao medicinski savet ili drugu vrstu saveta. Treba imati u vidu da samo doktor koji će Vas pregledati, imajući u vidu individualne karakteristike Vašeg organizma i uspostavljajući kontrolu nad korišćenjem lekova, može odrediti izbor, cilj i način primene leka. Pre nego počnete korišćenjem leka koji je naveden na ovoj veb strani, potrebno je potražiti profesionalni savet od doktora i pročitati uputstvo za upotrebu leka.

Ova veb strana ALKALOID D.O.O. može da sadrži informacije koje se odnose na buduće situacije. Te informacije sadrže veliku nesigurnost i   predmet su znatnog uticaja više faktora, uključujući i naučne, poslovne, ekonomske i finansijske, i prema tome, faktički rezultati mogu se u znatnoj meri razlikovati od onih koji su navedeni na ovoj veb strani.

Svi linkovi sa internet sajtovima trećih strana su obezbeđeni samo radi olakšanja posetiocima. ALKALOID D.O.O.   ni u kom slučaju nema nameru izraziti svoje odobravanje ili drugo mišljenje u vezi sa sadržajem internet strana trećih lica za koje su obezbeđeni linkovi niti će se smatrati odgovornim za informacije koje su dostupne njima i za posledice  njihovog eventualnog korišćenja.

Svi zaštitni znaci navedeni na ovoj veb strani su vlasništvo ALKALOID D.O.O..

Ova veb strana kao i informacije koje su sadržane ili su navedene u joj, su obezbeđene samo u informativne svrhe. Svako reprodukovanje, prenošenje, kopiranje, umnožavanje i korišćenje tih informacija, slika, zvućnih informacija, koje su prezentovane na ovoj veb strani, kao i linkova sa njim, je zabranjeno bez prethodne pismene saglasnosti ALKALOID D.O.O.. Zahtev za korišćenje informacija koje su sadržane na ovoj veb strani treba dostaviti administratoru ove veb strane iz ALKALOID D.O.O..

PRIKUPLJANJE PODATAKA

Našu veb stranu možete koristiti bez otkrivanja Vaših ličnih podataka. Od Vas se ne traži navođenje ličnih podataka kao uslov korišćenja naše veb strane osim kada je potrebno da Vam dostavimo informaciju o proizvodu ili usluzi na Vaš zahtev. Kada koristite našu veb stranu mogu se prikupljati podaci radi obezbeđivanja informacije koje Vi tražite. Ovi podaci mogu uključivati ime vašeg internet servis provajdera, veb stranu koju ste koristili, veb strane koje posećujete sa naše veb strane i vašu IP- adresu. Ovim podacima može se doći do Vaše identifikacije, međutim, mi ih ne koristimo u tu svrhu. Podatke povremeno koristimo u statističke svrhe, međutim, pazimo na anonimnost svakog pojedinačnoh posetioca, tako da ličnost ne može biti identifikovana. U slučajevima kada se lični podaci dostavljaju drugim stranama da Vam obezbede proizvode ili usluge koje ste Vi tražili, ili u svrhe za koje ste ih ovlastili, mi se oslanjamo na tehnička sredstva da bi smo osigurali da se poštuje aplikativna bezbednosna regulativa o zaštiti ličnih podataka.

PRIKUPLJANJE I OBRADA LIČNIH PODATAKA

Lične podatke prikupljamo kada nam ih Vi dostavite putem kontakt forme jedino u cilju obrade Vašeg zahteva kao deo narudžbe proizvoda ili usluga, pitanja ili zahteva u vezi sa materijalima koji su naručeni ili drugih sličnih situacija u kojim ste izabrali da nam dostavite informacije. Baza podataka i njen sadržaj ostaju u ALKALOID D.O.O., u procesorima podataka ili servera koji su pod našom kontrolom ili pod kontrolom naših partnera odnosno firme koja obrađuje ovu veb stranu, a koja je ugovorom obvezana da štiti lične podatke koji će joj biti dostupni (u daljem tekstu “partner”). Niti ALKALOID D.O.O., niti partner neće ustupiti vaše lične podatke trećoj strani u bilo kakvom obliku osim ako ne dobijemo vašu saglasnost ili smo pak zakonski obavezani da to učinimo. Mi ćemo preuzeti kontrolu i odgovornost za korišćenje ličnih podataka koje nam otkrivate.

ALKALOID D.O.O. neće se smatrati odgovornim za bilo kakav pokušaj hakovanja kojim bi podaci mogli biti kompromitovani.

CILJEVI KORIŠĆENJA

Prikupljeni podaci će se koristiti samo da bi omogućili da koristite veb stranu i da vam se dostave proizvodi i usluge koje tražite ili u druge svrhe za koje imamo vašu saglasnost, osim u slučajevima koji su predviđeni zakonom.

PRAVO NA PRISTUP I KOREKCIJE

Vi imate pravo da revidirate i dopunite lične podatke koji su skladišteni u našem sistemu, ukoliko smatrate da su zastareli ili netačni. Samo pošaljite e-poštu na adresu koja je data u imprintu.

PRAVO NA ODRICANJE

Vi imate pravo da u svako vreme povučete vašu saglasnost u vezi sa korišćenjem vaših ličnih podataka ubuduće. Isto kao i kod prethodnog, samo pošaljite e-poštu na adresu koja je data u imprintu.

ZADRŽAVANJE PODATAKA

Lične podatke zadržavamo samo onoliko koliko je potrebno da vam isporučimo odgovor na pitanja koja ste tražili ili za koja smo dobili vašu saglasnost, osim u slučajevima koji su predviđeni zakonom (na primer, u vezi sa tekućim sudskim procesom).

POLITIKA KORIŠĆENJA KOLAČIĆA

ALKALOID D.O.O. ceni Vašu privatnost. Da bi smo saznali kako ljudi koriste našu veb stranu i da je poboljšamo, mi prikupljamo podatke o vašem korišćenju ove strane (direktno ili preko naših partnera). Ova alatka će Vam pomoći da razumete kakve se informacije prikupljaju i omogućiće Vam kontrolu toga kako se prikupljaju i koriste.

ŠTA SU KOLAČIĆI?

Kolačići su mali fajlovi sa podacima koji su postavljeni na vaš kompjuter ili mobilni telefon kada posećujete veb stranu. Kolačići su veoma korišćeni od srane internet provajdera da bi njihove veb srane funkcionisale ili da bi funkcionisale efikasnije kao i da bi se obezbedile informacije za izveštaje. Kolačići postavljeni od strane vlasnika veb strane ili provajdera usluga (u ovom slučaju ALKALOID D.O.O.) zovu se ,,kolačići prve strane’. Kolačići koji su postavljeni od drugih strana, a ne od vlasnika veb strane, zovu se ..kolačići trećih strana,,. Kolačići trećih strana omogućavaju da se obezbede mogućnosti ili funkcionalnost treće strane ili preko veb strane ili servisa koji koristite (kao, na primer, reklamiranje, interaktivni sadržaj i analitika). Treće strane koje postavljaju ove kolačiće trećih strana mogu prepoznati vaš kompjuter i kada posećujete veb stranu ili servis i kada posećujete određene druge strane i servise.

ZAŠTO KORISTIMO KOLAČIĆE I OSTALE TEHNOLOGIJE PRAĆENJA?

Koristimo kolačiće prve strane i kolačiće treće strane iz nekoliko razloga. Neki su kolačići potrebni iz tehničkih razloga da bi naše veb strane i usluge mogle funcionirati i njih smatramo ,,suštinskim,, ili ,,neophodnim,, kolačićima. Drugi kolačići nam pomažu da pratimo i targetiramo interese posetilaca naših veb strana, a njih zovemo kolačićima ,, za performans,, ili ,,funkcionalnost,,. Na primer, koristimo kolačiće da bi prilagodili sadržaj i informacije koje Vam šaljemo ili prezentujemo i na taj način personalizujemo vaše iskustvo dok ste u interakciji sa našim veb stranama i da bi poboljšali funkcionalnost naših usluga. Isto tako, omogućujemo da naši korisnici upotrebljavaju kolačiće ili slične tehnologije za praćenje u vezi sa njihovim korišćenjem usluga da bi omogućili nama i našim korisnicima da pratimo njihove pretplatnike. Na kraju, treće strane plasiraju kolačiće preko naših veb strana i usluge u reklamne svrhe, analitiku i druge svrhe. Više detalja o tome u nastavku teskta.

KOLAČIĆI POSTAVLJENI PREKO NAŠE VEB STRANE

Posebne vrste kolačića prve strane i trećih strana, koji su postavljeni preko naše veb strane, kao i ciljevi zbog kojih su postavljeni, detaljno su opisani u sledećoj tabeli: Kolačići potrebni iz tehničkih razloga.

KOLAČIĆI Opis
ASP.Net session Identifikator skladiranja ASP podataka, koji su postavljeni kada se koristi ASP sesija ()metoda
UniqueID Anonimna identifikacija vremena trajanja posete zbog analize u cilju optimizacije veb strane. Ne prikupljaju se lični podaci
WHGCOOKIECONSENT Pamti odluku o korišćenju opcionih kolačića. Čuva vašu odluku da prihvatite ili odbijete korišćenje opcionih kolačića Ne prikupljaju se lični podaci.

KOLAČIĆI ZA ANALITIKU I PRILAGOĐAVANJE

Ovi kolačići prikupljaju informacije koje se koriste ili u zbirnom obliku čime nam pomažu da razumemo kako se koristi naša veb strana i koliko su efektivne naše marketing kampanje ili da nam pomognu da bi prilagodili našu veb stranu i aplikacije u cilju poboljšanja vašeg iskustva.

KATEGORIJE KOLAČIĆI
Google _gat
Google Analytics prikuplja informacije kojim nam omogućava da razumemo interakcije sa našim veb stranama da najzad rafinišemo to iskustvo kako bi smo obezbedili bolje usluge. _ga

DRUGE TEHNOLOGIJE PRAĆENJA

Mi i naši partneri možemo koristiti druge, slične tehnologije kao što su web beacons, pixels (ili “clear gifs”) i druge tehnologije praćenja. To su minijaturni grafički fajlovi koji sadrže jedinstveni identifikator koji nam omogućava da prepoznamo kada je neko posetio naše veb strane. Ovo nam omogućava da, na primer, pratimo modele internet saobraćaja korisnika jedne od naših veb strana do druge, da isporučujemo ili komuniciramo sa kolačićima, da saznamo da li ste došli do naše veb strane preko onlajn reklame koja je postavljena na veb strani treće strane, da vam plasiramo ciljne reklame vama i drugim sličnim interesima, da poboljšamo performans strane i izmerimo uspeh marketinških kamapanji. Možda Vi nemate mogućnost da posebno odbijete ili onemogućite ove tehnologije praćenja, međutim u mnogim slučajevima, ove tehnologije se oslanjaju na kolačiće da bi pravilno funkcionisale i zbog toga, u takvim slučajevima, ukoliko odbijete kolačiće, narušićete funkcionisanje ovih tehnologija

KAKO MOGU KONTROLISATI KOLAČIĆE?

Imate pravo da odlučite da li ćete prihvatiti ili odbiti kolačiće.

Website Cookie Preference Tool – Alatka za preferirane kolačiće na veb strani Kolačiće koje preferirate možete odabrati ako posetite TRUSTe preference center klicanjem na sledeći link http://preferences-mgr.truste.com/.

Browser Controls: Kontrola pretraživača. Možete postaviti ili dopuniti kontrole vašeg veb pretraživača da prihvata ili odbija kolačiće. Ako odaberete da odbijete korišćenje kolačića, i dalje ćete moći da koristite veb strane mada pristupanje nekim funkcionalnostima i delovima sa naših feb strana može biti ograničeno. Način na koji možete odbiti korišćenje kolačića preko kontrole veb pretraživača se razlikuje, zbog toga je potrebno potražiti više informacija u meniju za pomoć pretraživača.

Disabling Most Interest Based Advertising: Onemogućvanje najvećeg dela reklamiranja koje je bazirano na interesu.

Većina reklamnih mreža omogućava vam način otkazivanja reklamiranjanja bazirano na interesu. Za više informacija posetite veb stranu http://www.aboutads.info/choices/ ili http://www.youronlinechoices.com

Mobile Advertising: - Mobilno reklamiranje. Možete otkazati identifikatore mobilnog reklamiranja koji se koriste kod nekih vrsta reklamiranja koje je bazirano na interesu, uključujući i one koje ne koristimo, pristupanjem postavljenjima (settings) na vašem Apple ili Android mobilnom telefonu i praćenje najnovijih objavljenih instrukcija. Ako ih otkažete, mi ćemo izbaciti sve podatke o vama i više nećemo prikupljati i pratiti vaše podatke. Slučajni ID koji smo vam mi (ili naši partneri – treće strane) prethodno dodelili, isto tako, biće sklonjen. Ovo znači da, ukoliko ubuduće odlučite da se uključite, nećemo moći da vas i dalje pratimo preko istog ID kao prethodno, i u sve praktične svrhe, vi ćete biti novi korisnik u našem sistemu.

Do Not Track: - Ne prati Neki internet pretraživači kao što su Internet Explorer, Firefox, and Safari uključuju i mogućnost preneti signale Do Not Track” ili “DNT. Budući da nisu usvojeni jedinstveni standardi u vezi sa “DNT, naše veb strane u ovom trenutku ne procesiraju i ne reaguju na “DNT signale. ALKALOID D.O.O. ozbiljno pristupa pitanjima privatnosti i prava na vlastiti izbor i uložiće napore da nastavi praćenjem najnovijih događaja u vezi sa “DNT tehnologijom pretraživanja i implementacije jedinstvenog standarda. Za više informacija u vezi sa DNT” posetite veb stranu All About Do Not Track.

KOLIKO ČESTO ĆETE AŽURIRATI OVU IZJAVU O KORIŠĆENJU KOLAČIĆA?

Izjavu o korišćenju kolačića ALKALOID D.O.O. će ažurirati povremeno da bi ista odražavala promene pri korišćenju kolačića koji se koriste iz operativnih, zakonskih ili regulatornih razloga. Zato Vas molimo da redovno posećujete izjavu o korišćenju kolačića da biste bili informisani u vezi sa korišćenjem kolačića i povezanih tehnologija.

Datum na kraju izjave označava poslednju verziju.

KONTAKTI

Sva pitanja i reklamacije u vezi sa vašim ličnim podacima trebaju biti dostavljeni u pismenom obliku na adresu:

Alkaloid d.o.o.

Ul Prahovska 3 11000 Beograd, Serbia

Ili na e-mail: [email protected]

Datum: 17.12.2018