SRBIJA

Filijala Alkaloida AD Skopje, ima lokalni proizvodni pogon u Srbiji za potrebe lokalnog tržišta. Filijala ima marketing i prodajni tim koji radi etičku promociju Alkaloidovih gotovih proizvoda na srpskom farmaceutskom tržištu.

KONTAKT

Telefon: + 381 11 3679 070
Faks: + 381 11 3679 071
e-mail: [email protected]
Kontakt osoba: Igor Petrov

ADRESA

Alkaloid d.o.o.
Ul. Prahovska 3
11000 Beograd, Serbia