Alkadez Oxy

Koncentrat u obliku granula, namenjen za dezinfekciju invazivnih i neinvazivnih medicinskih instrumenata i hladnu hemijsku dezinfekciju visokog stepena termo-osetljivih i termo-otpornih medicinskih sredstava.

SASTAV

Alkadez Oxy sadrži:

Aktivni sastojci

“In situ” persirćetna kiselina (CAS-No. 79-21-0) 1500 ppm u 1% rastvoru, nastala od natrijum perkarbonata (CAS-No. 15630-89-4) i TAED (CAS-No. 10543-57-4).

Pomoćni sastojci:

Katjonski deterdženti, sredstva za zaštinu od korozije, helatni agens, regulator pH vrednosti.