KVALITET

U Alkaloidu Srbija, kao sastavnom delu Alkaloida AD, kvalitet i zaštita životne sredine su među glavnim ciljevima kompanije saglasno odredbama Dobre proizvođačke prakse Ministarstva zdravlja Republike Srbije i međunarodnih standarda ISO 9001 i ISO 14001.

Poštovanje zahteva i zadovoljstva naših korisnika, preko proizvodnje bezbednih, efikasnih i kvalitetnih lekova, primenom najsavremenijih proizvodnih tehnoligija, što je zaštitni znak Alkaloida Srbija predstavlja simbol visokog nivoa sigurnosti.

Odgovornost u pogledu kvaliteta lekova ogleda se u suštinskom opredeljenju za ciljeve kvaliteta koje ostvaruju Obezbeđenje kvaliteta i Proizvodnja Alkaloida Srbije.
Sistem upravljanja kvalitetom u Alkaloidu Srbija počinje od razvoja proizvoda, kroz procese primarnog i sekundarnog pakovanja, kontrole kvaliteta, skladištenja i distribucije do pacijenta i implementira se u planiranom i dokumentovanom pravcu.
Svaka organizaciona celina Alkaloida Srbija, izgrađuje i razvija sistem kvaliteta u sklopu ukupnog sistema kvaliteta. Stalno unapređenje i obezbeđenje kvaliteta su zadaci i odgovornosti za rukovodioce svih nivoa. Deo politike kvaliteta su takođe razvoj i održavanje efikasnog i transparentnog sistema kvaliteta, kao i planiranje i realizacija programa usavršavanja kadrova.

Funkcija kvaliteta obuhvata sledeće aktivnosti:

 • implementacija, održavanje, nadzor i poboljšanje Kvaliteta i sistema zaštite životne sredine
 • upravljanje sistemom dokumenata na svim nivoima
 • sprovođenje interne provere funkcionisanja sistema kvaliteta
 • odobravanje proizvodnih postupaka i master dokumenata sistema kvaliteta
 • upravljanje procedurom za kontrolu izmena
 • upravljanje neusaglašenostima i implementacijom korektivnih i preventivnih mera
 • odobravanje dokumentacije validacije i kvalifikacije
 • ocenu, proveru i odobravanje isporučioca ulaznih materijala
 • sprovođenje programa obuke osoblja iz oblasti DPP i sistema kvaliteta
 • ućešće u istrazi reklamacija koje se odnose na kvalitet proizvoda
 • odobravanje i praćenje ugovora za ugovornu proizvodnju i analizu
 • obaveštavanje najvišeg rukovodstva o pitanjima kvaliteta