OBRAĆANJE IZVRŠNOG DIREKTORA/PREDSEDNIKA UO DRUŠTVA ALKALOID AD SKOPJE

Imajući u vidu sve krize kroz koje je društvo Alkaloid prošlo u periodu od 84 godine svog postojanja, čini se da je ova najizazovnija. Izolacija usred civilizacije, strah od nepoznatog, borba za očuvanje najvećeg dara: našeg zdravlja i zdravlja naših najmilijih.

Baš kao što je uticala na sve ljude i preduzeća širom sveta, pandemija kovida-19 je potpuno transformisala celokupno poslovanje naše kompanije na svim nivoima. U borbi za prevazilaženje logističkih izazova i prepreka, naš glavni prioritet je bio (i još je) nesmetano održavanje proizvodnih procesa i zaštita naše najvrednije imovine, ljudskih resursa.

U situaciji kada sve svetske ekonomije nastoje da ublaže posledice nove ekonomske krize, malo je kompanija koje su u stanju da prevaziđu ove izazove i pomognu svojim privredama u ovako teškim vremenima. Uzimajući u obzir prošlogodišnje probleme, Alkaloid je intenzivirao svoje aktivnosti društveno odgovornog poslovanja. Društvo je, zajedno sa svojim inostranim filijalama, kao i Fondacijom Trajče Mukaetov, tokom 2020. godine obezbedilo donacije u iznosu od oko 1,2 miliona evra. Od toga je 1.075.000 evra donirano makedonskim subjektima, a 125.000 evra u inostranstvu. Spisak primalaca doniranih sredstava uključuje zdravstvene ustanove, brojne organizacije, udruženja i pojedince.

REZULTATI

Uprkos svim objektivnim i subjektivnim izazovima, društvo je uspelo da ostvari pozitivne finansijske rezultate, uz ulaganje izuzetnih napora i mera opreza u svakodnevnom poslovanju. Ostvarili smo ukupnu konsolidovanu prodaju od 12.132.328.349 denara, što predstavlja rast od 9% u odnosu na 2019. godinu. Naša konsolidovana neto dobit iznosi 1.167.484.742 denara, što predstavlja rast od 15%. Na domaće tržište je plasirano 35%, dok je prodaja ostvarena kroz izvoz iznosila 65%, od čega je 33% bilo namenjeno za tržišta JIE, 20% za tržišta zapadne Evrope, 10% za Rusiju i ZND, dok je na ostala tržišta plasirano 2%.

Od ukupnih plasmana 87% je ostvareno u segmentu farmaceutskih proizvoda, 8% u segmentu kozmetike, 3% u segmentu botaničkih proizvoda i 2% u segmentu hemikalija.

BERZANSKE AKTIVNOSTI

Prema evidenciji Makedonske berze, akcije Alkaloida su tokom 2020. godine ponovo bile među najtrgovanijim i najlikvidnijim. Alkaloid AD Skoplje, kao jedno od vodećih društava na Makedonskoj berzi, u redovnom berzanskom poslovanju učestvovalo je sa prometom od 1.132.853.535 denara, što je 18,68% od ukupnog prometa ostvarenog na prvom zvaničnom tržištu berze u 2020. godini. Cena akcija Alkaloida AD Skoplje kretala se u rasponu od 8.354 MKD do 13.499 MKD, uz prosečnu vrednost od 12.174,86 MKD, što predstavlja rast od 28,05% prosečne cene akcije u odnosu na 2019. godinu.

Makedonska berza je 2020. godine obeležila 25-godišnji jubilej, što je bilo od izuzetnog značaja i za Alkaloid, pošto se akcije društva nalaze na makedonskom tržištu kapitala od prvog dana osnivanja. Tokom 25 godina svog postojanja ova institucija je obezbedila efikasno, transparentno i bezbedno berzansko poslovanje u našoj državi, uključujući akcionarski kapital Alkaloida, a trend transparentnosti u komunikaciji, uz poštovanje kriterijuma za kotacije, ostao je čvrsto ugrađen u naše prakse saradnje. Alkaloid je posebno ponosan što zauzima mesto među kompanijama na Makedonskoj berzi čijim akcijama se najviše trguje, a posebna nam je čast što smo među deset „blue chip“ kompanija ove institucije.

ULAGANJA

U skladu sa politikom društva koja podrazumeva kontinuirana ulaganja, ostali smo čvrsto na tom putu i tokom 2020. godine. Investicije u proizvodne pogone, istraživanje i razvoj, nove tehnologije, znanje i iskustvo, kvalifikovano osoblje i izlazak na nova tržišta ostaju ciljevi visoko pozicionirani na našoj agendi. Neki od većih investicionih projekata tokom godine uključivali su izgradnju i opremanje novih proizvodnih pogona za vlažne maramice Becutan na proizvodnoj lokaciji u opštini Đorče Petrov; završetak projekta gasifikacije ovog proizvodnog lokaliteta; nabavka i ugradnja nove, treće po redu linije za proizvodnju naših biljnih čajeva; nabavka i ugradnja nove linije za pakovanje farmaceutskih proizvoda na proizvodnoj lokaciji u Beogradu u Srbiji i uspešan završetak konverzije SAP ERP 6.0 sistema u SAP 4/HANA.

NOVI PODUHVATI

Globalna ekonomija i dalje analizira posledice uticaja pandemije kovida-19, a prognoze za 2021. godinu su u senci pitanja stvaranja imuniteta na virus i očekivanih efekata vakcinacije.

U ovim kritičnim okolnostima svi treba da imamo hrabrosti i vrline da istrajemo, te da pokažemo timski rad, disciplinu, solidarnost, posvećenost i visok nivo empatije. Predstojeća godina našeg 85-godišnjeg jubileja biće puna neizvesnosti i izazova, ali i u ovakvim okolnostima moramo ispuniti zahteve i očekivanja tržišta, i kao i uvek, moramo isporučiti proizvode i usluge vrhunskog kvaliteta!