BOSNA I HERCEGOVINA

Filijala Alkaloida AD Skopje u Crnoj Gori odgovorna za etički marketing i promociju Alkaloidovih proizvoda.

KONTAKT

Telefon: + 387 33 475 790
Faks: + 387 33 475 791
e-mail: alkaloid@bih.net.ba
Kontakt osoba: Boris Jotevski

ADRESA

Alkaloid d.o.o.
Isevica sokak 4-b
Saraevo, BiH