ALBANIJA

Predstavništvo Alkaloida AD Skopje u Albaniji, odgovorno za etički marketing i promociju Alkaloidovih proizvoda.

KONTAKT

Telefon: + 355 42 42 29 55
e-mail: iveseli@alkaloid.com.mk
Contact person: Ilir Veseli

ADRESA

Alkaloid sh.p.k
Gjergj Fishta ; Shk. 5 ; Kati 8 ; Apartamenti 25
Tirana
Albania