HRVATSKA

Filijala Alkaloida AD Skopje u Zagrebu, Hrvatska, koja radi marketing i prodaju Alkaloidovih proizvoda, a takođe i veleprodaju lokalnim distributerima u Hrvatskoj.

KONTAKT

Telefon: + 385 16 311 920
Faks: + 385 16 311 922
e-mail: alkaloid@alkaloid.hr
Kontakt osoba: Milosav Poposki

ADRESA

Alkaloid d.o.o.
Slavonska avenija 6 A
10000 Zagreb, Croatia