RUSKA FEDERACIJA

Filijala Alkaloida AD Skopje u Moskvi, Rusija, koja radi marketing i prodaju Alkaloidovih proizvoda, a takođe i veleprodaju lokalnim distributerima u Rusiji.

KONTAKT

Telefon: + 7495 502 92 97
Faks: + 7495 502 92 97
e-mail: zadamcevski@alkaloid.com.mk
Kontakt osoba: Zharko Adamchevski

ADRESA

ALKALOID-RUS LLC
33 Usacheva str. Bld. 2 Office 9,
119048 Moscow, Russian Federation